HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN MIỀN TRUNG VÀ CAO NGUYÊN

📣📣LOA LOA LOA 📣📣
💥💥THÔNG BÁO💥💥

CÔNG TY PHƯỢNG HOÀNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THỊ PHẦN MIỀN TRUNG VÀ CAO NGUYÊN

👉👉Nhà phân phối nhựa Bình Minh cảm ơn sự quan tâm và hợp tác đồng hành với sản phẩm nhựa Bình Minh trong thời gian qua.
👉👉Nhằm hỗ trợ phát triển thị phần tại miền Trung và Cao nguyên,Công ty Bình Minh đã có chính sách mới ưu đãi từ 01/06/2022
🚩🚩Thông tin chi tiết đính kèm file dưới đây.
👉👉 Vui lòng liên hệ 0913 106 306 để tìm hiểu thông tin chi tiết.
……………………………
Công ty TNHH SXTM Phượng Hoàng
☎️ Hotline: 0913 106 306