BỘT CHÀ RON

Liên hệ: 0913 828 687

Sản phẩm Kechi là keo chít mạch cao cấp gốc Xi măng.

Nhà cung cấp: Tenzi – Việt Nam

Bảng mã 15 màu keo chít mạch KECHI chuẩn: KECHI-00 – KECHI-14

Danh mục: