HỐ GA THOÁT SÀN INOX

Ưu điểm nổi bật:

  • Tốc độ dòng chảy cao,
  • Ngăn mùi,
  • Dễ kiểm tra, bảo trì,
  • Không gây ô nhiễm môi trường.