NỐI GIẢM LỆCH TÂM

Tính ưu việt của SmartSO DWVs:

  • Tốc độ dòng chảy cao
  • Chống rò rỉ
  • Giảm tiếng ồn
  • Ngăn mùi
  • Dễ kiểm tra, bảo trì
  • Dễ mở rộng đấu nối
  • Tiết kiệm chi phí
  • Không gây ô nhiễm môi trường